den 6 maj

Fråga

2010/11:487 Parlamentarisk utredning om public service

av Tina Ehn (MP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Inom kort avser regeringen att tillsätta en utredning om public services framtid. Utredningen kommer exempelvis att se över villkoren i sändningstillstånden.

Det finns en oro över att regeringen verkar avse att smalna av public service-uppdraget.

Den här osäkerheten verkar till stor del bygga på en syn som inte vill se kulturpolitiken som ett politiskt område som förtjänar breda och långsiktiga uppgörelser.

Att den förra kulturutredningen inte var en parlamentarisk utredning är ett exempel på det. Detta var ett trendbrott. Utredningarna både 1974 och 1996 var parlamentariskt sammansatta, och 1996 beslutade riksdagen enhälligt om de nya kulturmålen.

Den breda kulturpolitiken med starkt stöd i riksdagen är viktig för Miljöpartiet. Därför vill vi se att den kommande public service-utredningen blir en parlamentarisk utredning.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är:

Kommer kultur- och idrottsministern att verka för att den kommande public service-utredningen blir parlamentariskt tillsatt?