den 6 maj

Fråga

2010/11:484 Reducerad skatt för företag inom tjänstesektorn

av Hans Backman (FP)

till finansminister Anders Borg (M)

Tjänsteföretag runt om i landet har två tredjedelar mer i energiskatt jämfört med traditionellt tillverkande företag. Det upplevs av tjänsteföretagare som en felaktighet.

Ett företag som drabbas av detta är Marieholmstvätten i Eslöv. Skatteverkets så kallade SNI-kod på företaget är ”Industri/institutionstvätt”. I och med det räknas företaget som en tjänsteproducerande verksamhet och måste betala full energiskatt.

Landets producerande företag, däremot, betalar bara 30 procent i energiskatt. Främsta orsaken till det är att de ska skyddas från utländsk konkurrens från företag i länder med liten eller ingen energiskatt.

Men faktum är att även tjänsteföretag kan utsättas för konkurrens från utländska företag såsom tvätterier som vill etablera sig i Sverige. Förutom det så är skatten i sig en tung börda som kan leda till flera hundra tusen kronor i högre skatt än för ett producerande företag.

Torbjörn Spector, skattexpert på Svenskt Näringsliv, har också uttalat att det i dagens globaliserade näringsliv inte går att göra skillnad på tjänsteproducerande och produktproducerande företag. Spector anser att tjänstesektorn är utsatt för mer och mer internationell konkurrens och att det därför finns goda skäl till att även tjänstesektorn skulle ha en reducerad skatt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om finansministern avser att ta initiativ som innebär att även företag inom tjänstesektorn får en reducerad skatt.