den 6 maj

Fråga

2010/11:483 Undantag i CDM

av Sara Karlsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I december presenterade EU-kommissionen ett förslag att förbjuda användningen av CDM-krediter från att förstöra HFC-23 och lustgas i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter. Anledningen var att det uppdagats att krediterna missbrukats då de är mycket billiga i förhållande till utsläppsrätter för minskningar av koldioxidutsläpp.

Kommissionens initiativ välkomnades av bland annat den europeiska miljörörelsen. Det är också något som den svenska regeringen bör arbeta för om förtroendet för CDM och ETS ska kunna upprätthållas, vilket regeringen torde vilja.

Men nu har förslaget urvattnats och hela minskningen av utsläpp i utsläppshandeln 2013–2016 riskerar att utraderas eftersom handel med HFC-23-krediter ska tillåtas även i den nya handelsperioden.

Nu framförs kritik från ledande personer i den europeiska miljörörelsen mot att den svenska regeringen spelat en viktig roll i att arbeta för att urvattna kommissionens förslag.

Min fråga till miljöministern är därför:

Hur agerar miljöministern i frågan om HCF-23- krediter och lustgas ska undantas i handeln med utsläppsrätter?