den 3 maj

Fråga

2010/11:475 Arbetsintegrerande sociala företag

av Jennie Nilsson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Behovet av att skapa arbetstillfällen för människor som i dag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är stort. Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att understödja detta arbete och underlätta för dem som vill arbeta trots en begränsad arbetsförmåga.

I april 2010 beslutade regeringen äntligen om en handlingsplan för arbetsintegrerande socialt företagande. I regeringsbeslutet står bland annat att läsa: ”I dag saknas en grundläggande reglering för arbetsintegrerande sociala företag. Därför anser regeringen att det finns behov av en förordning om arbetsintegrerande sociala företag som en förutsättning för användningen av EU:s allmänna gruppundantagsförordning för statligt stöd, förordningen (EG) nr 800/2008.”

I dagsläget finns drygt 200 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. Runt om i landet, exempelvis i Halmstad, tas nu initiativ för att skapa ännu fler arbetsintegrerande sociala företag. Förutsättningarna för detta arbete är i många fall möjligheten att ansöka om EU-medel samt möjligheten att kunna samverka med kommunen och dess bolag. Därför behövs en förordning som klargör villkoren och som kan träda i kraft senast den 1 januari 2012, å det snaraste.

När avser närings- och energiministern att presentera en förordning om arbetsintegrerande sociala företag?