den 2 maj

Fråga

2010/11:474 Försörjningsstöd till sjuka

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Tyvärr kan vi konstatera att många sjuka tvingas leva på försörjningsstöd, vilket normalt ska vara en tillfällig lösning. En kartläggning som SKL ansvarar för visar att 270 sjuka personer i Borlänge lever på försörjningsstöd. Det handlar om utbetalningar från kommunen i storleksordningen 13,8 miljoner kronor. Förhållandet är likartat i andra kommuner.

Det visar att nuvarande sjukförsäkringssystem för stora grupper av sjuka leder till utanförskap och marginalisering. De fakta som nu kommit fram genom SKL:s kartläggning borde följas upp av praktiska åtgärder.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av SKL:s kartläggning som visar att stora grupper av sjuka tvingas leva på försörjningsstöd?