den 28 april

Fråga

2010/11:469 Kliniska prövningar

av Krister Örnfjäder (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Enligt uppgift har kliniska prövningar minskat med 45 procent sedan 2004. Det är en utveckling som betraktas som mycket oroande inom forskningsvärlden och läkemedelsindustrin.

Samtidigt har antalet patienter som deltar i prövningarna minskat.

Dessutom har företagen fått det svårare att samarbeta med kliniker och specialister då forskningen inte längre prioriteras lika mycket.

Konsekvenserna har blivit färre anställda och att Sverige inte är lika intressant som prövningsland längre.

För att förbättra situationen måste åtgärder vidtas.

Jag vill därför fråga socialministern vilka åtgärder han kommer att vidta för att förbättra situationen när det gäller att öka antalet startade prövningar i Sverige.