den 28 april

Fråga

2010/11:468 Bluffakturor

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

För lite drygt ett år sedan ställde jag en fråga till justitieministern som handlade om att antalet bluffakturor ökat med 37 procent under 2009, allt enligt information som Brottsförebyggande rådet redovisade.

Nu kan vi läsa att ökningen av bluffakturor varit 60 procent under det första kvartalet 2011. Dessutom är mörkertalet stort, och situationen beskrivs som att bluffakturorna väller in hos företagen.

Denna utveckling måste stoppas så att företagen och företagarna skyddas från brottslingar som försöker lura dem och deras verksamhet på pengar.

Jag vill därför fråga justitieministern när hon räknar med att återkomma med förslag på åtgärder som stoppar denna kriminella verksamhet.