den 27 april

Fråga

2010/11:467 Mora tingsrätt

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Domstolsverket har nu kommit med förslaget att fyra tingsrätter i landet ska läggas ned, däribland Mora tingsrätt, ett förslag som vi en längre tid har oroat oss för i Dalarna. Verksamheten vid Mora tingsrätt kommer, om förslaget röstas igenom i riksdagen, att flyttas till Falu tingsrätt, trots att Mora är en av de domstolar som haft den största ökningen av antalet mål under senare år.

Jag har tidigare i både fråga och interpellation till ministern med efterföljande debatt framfört mycket starka skäl för att Mora tingsrätt inte ska läggas ned och bland annat lyft fram de långa reseavstånden i Dalarna, som för många skulle göra det omöjligt att framför allt med kollektivtrafiken ta sig fram och tillbaka till Falun på en och samma dag i samband med inställelse vid tingsrätten i Falun. Vid en nedläggning av tingsrätten i Mora blir följden dessutom en kännbart försämrad service i västra och norra Dalarna, ökad risk för inställda mål och en försämrad rättssäkerhet.

Domstolsbyggnaden i Falun är nyligen ombyggd för att ge mer plats åt Falu tingsrätt samt åt Förvaltningsrätten. Något utrymme därutöver, som skulle krävas för Mora tingsrätt, finns inte med mindre än att göra ytterligare en kostnadskrävande utbyggnad.

I tidigare svar på mina frågor har ministern pekat på att det inte funnits något förslag att ta ställning till, vilket det nu gör.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till justitieministern:

Kommer justitieministern att verka för att Mora tingsrätt inte läggs ned?