den 27 april

Fråga

2010/11:466 Stöd till barn som fått narkolepsi

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Barn som fått svininfluensavaccinet Pandemrix löper fyra gånger högre risk att få narkolepsi jämfört med ovaccinerade barn.

Att narkolepsi kunde vara en av biverkningarna av vaccinet var inte känt när den av samhället initierade vaccinationskampanjen drog i gång. Ca 1 miljon barn vaccinerades.

Läkemedelsverket har i en nyligen gjord granskning visat sambandet mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi. I Finland bedömdes risken vara nio gånger högre.

Motsvarande siffra för Sverige är tills vidare en fyrfaldig ökning mot normalt.

Situationen är djupt beklaglig. Barnen har blivit sjuka som en följd av att de vaccinerats. Vaccinationerna har skett efter en direkt uppmaning från myndigheterna.

Samhället har ett särskilt ansvar att stödja och hjälpa dessa barn och deras föräldrar samt ge ekonomisk ersättning.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson lyder:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att stödja och hjälpa de barn som drabbats av narkolepsi efter vaccinering?