den 27 april

Fråga

2010/11:464 Infrastrukturinvesteringar i Bergslagen

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Just nu pågår ett omfattande förberedelsearbete när det gäller återupptagande av gruvdrift i Bergslagsområdet. I dag bedrivs verksamhet vid tre gruvor i området, nämligen i Garpenberg, Lindesberg och Askersund. Med de planer som nu behandlas kan gruvdrift komma att starta på ytterligare elva platser. Sammanlagt kan det handla om 2 000 nya arbetstillfällen fram till och med år 2020.

En utveckling av detta slag ställer stora krav på transportmöjligheter, framför allt när det gäller järnväg. Om inte möjligheten till transporter på järnväg är till fyllest så blir resultatet en mycket hög belastning och förslitning av det befintliga vägnätet.

Min fråga till statsrådet är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de infrastrukturinvesteringar som kommer att krävas i samband med ett successivt återupptagande av gruvdrift i Bergslagen?