den 27 april

Fråga

2010/11:463 Vattenfalls utförsäljning av Vattenfall Power Consultant AB

av Karin Åström (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sedan tidigare är det väl känt att regeringen vill sälja alla statliga företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Utförsäljningarna av de statliga företagen påbörjades redan 2006.

I flertalet lagda motioner i riksdagen sedan 2006 har vi i oppositionen föreslagit att de statliga företagsutförsäljningarna måste upphöra. Nu senast i en motion tillsammans med Miljöpartiet föreslog vi i höstas att regeringens bemyndigande att sälja ut vissa statliga företag skulle tas tillbaka av riksdagen.

I budgetpropositionen har regeringen omnämnt att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas.

I mars 2011 tog riksdagen ett tillkännagivande att tala om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag.

Enligt uppgifter pågår nu utförsäljning av delar av Vattenfall. Nu säljs Vattenfall Power Consultant AB med 360 anställda ut till finska Pöyrö PLC. De flesta är specialister inom vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Dotterbolaget utgör enligt uppgift ett kraftfullt energipolitiskt verktyg med stora specialistkunskaper som bidrar till att skärpa Sveriges konkurrenskraft genom en snabbare och effektivare energiomställning. Flera värdefulla specialistkompetenser skulle gå förlorade. Tjänsterna som berörs finns i dag placerade geografiskt i Luleå, Sundsvall, Älvkarleby, Stockholm, Trollhättan och Kristinehamn.

Är det statsrådets avsikt att denna typ av utförsäljning av en del av Vattenfall står i överensstämmelse med riksdagens fattade beslut i mars?