den 27 april

Fråga

2010/11:462 Valet i Turkiet

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Valmyndigheten i Turkiet har förbjudit tolv oberoende kandidater, varav åtta tillhörande kurdiska BDP – freds- och samhällspartiet – att ställa upp i valet i juni. Bland dessa ingår nuvarande ledamöter i det turkiska parlamentet. Beslutet har tolkats som ett sätt att dels försämra möjligheten att arbeta för kurdernas rättigheter inom ramen för Turkiets parlament, dels försvåra BDP:s arbete under valkampanjen. Detta är ett klart övergrepp mot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att från svensk sida markera det oacceptabla i de beslut som den turkiska valmyndigheten ställt sig bakom?