den 26 april

Fråga

2010/11:461 Fristad för förföljda författare

av Christer Nylander (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Efter förföljelsen av Salman Rushdie 1989 infördes ett europeiskt fristadssystem för förföljda författare. Folkpartiet liberalerna var initiativtagare till att Göteborg som första svenska stad blev en fristad 1995. Fem svenska kommuner har hittills anslutit sig till fristadssystemet men fler är intresserade av att ta emot de författare som hotas eller befinner sig på flykt för att de har använt sig av yttrandefriheten.

Att bli fristadsförfattare innebär tyvärr inte att personen automatiskt har rätt att stanna i Sverige. Det är en besvärande brist i det svenska systemet att fristadsförfattare kan hotas av utvisning på grund av att de enligt Migrationsverket inte uppfyller kraven på uppehållstillstånd. För tillfället hotas till exempel den georgiske författare Zurab Rtveliashvili med familj av utvisning.

Zurab Rtveliashvilis fall är bara ett exempel på att reglerna kring fristadssystemet behöver förändras. Andra länder har löst liknande problematik.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förföljda författare som fått en fristad i en svensk stad får stanna i Sverige?