den 9 november

Fråga

2010/11:46 Tvångsvård av unga med funktionsnedsättning

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I helgen sände radioprogrammet Kaliber ett reportage om att många unga med funktionsnedsättning tvångsvårdas enligt lagen om vård av unga. Det handlar om unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar. Att tvångsomhänderta någon på grund av ett beteende som orsakas av en funktionsnedsättning ska dock inte vara tillåtet, enligt en dom i regeringsrätten från i våras. Många beslutsfattare runt om i landet känner inte till domen och på Sis-institutionerna finns de unga, som egentligen skulle beröras, kvar.

Samtidigt som det, som sig bör, står klart att dessa inte ska vårdas i dessa former, så erbjuder samhället inte andra former av insatser i tillräcklig utsträckning. Det finns alltså behov av åtgärder både för att se till att domen i Regeringsrätten följs och att andra insatser utvecklas.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att unga med funktionsnedsättning inte ska tvångsomhändertas och vårdas på institution?