den 21 april

Fråga

2010/11:459 Statligt bidrag till Waldorflärarutbildningen

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I proposition 2010/11:20 redogör regeringen för att det av likvärdighetsskäl inte är lämpligt med en särskild legitimation för Waldorflärare, utan ger i stället undantag från kravet på legitimation. Regeringen framhåller dock att det är önskvärt att även lärare i skolor med Waldorfinriktning går en lärarutbildning som leder till en högskoleexamen och ansöker om legitimation. Det är vidare önskvärt att en sådan utbildning för Waldorflärare inrättas, skriver regeringen i propositionen.

Samarbetet mellan Waldorflärarhögskolan, WLH, och Lärarhögskolan i Stockholm som initierades 2002, stoppades för tre år sedan, och i år utexamineras de sista utbildade Waldorflärarna. Det betyder att Waldorfskolorna riskerar att stå utan Waldorfutbildade lärare i framtiden.

Det går sammanlagt 260 studenter vid Waldorflärarhögskolan. De studerar på halvtid vilket normalt skulle generera 37 000 kronor om året per student i statligt bidrag, enligt ersättningsbelopp för studenter inom utbildningsområdet. Det skulle ge ett sammanlagt statligt bidrag till Waldorflärarhögskolan på knappt 10 miljoner kronor per år.

Waldorfskolorna erkänns av regeringen som formella skolor med en särskild pedagogisk inriktning. Det är då rimligt att staten tar ett ansvar för att lärarna i Waldorfskolan har hög kompetens. Nu ser det ut som om skolorna får finnas men utan utbildade och behöriga lärare, trots att regeringen framhållit att det är önskvärt att en särskild utbildning för Waldorflärare inrättas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser utbildningsministern att ta några initiativ i frågan om en statligt finansierad utbildning för Waldorflärare?