den 15 april

Fråga

2010/11:457 Fyrfältsväg vid Hova

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Västra Götalandsregionen har i sitt remissvar till trafikverket angående förbifart Hova förordat en ny sträckning med planskild korsning, ett alternativ som kan byggas med fyrfältsväg. Den är mycket angelägen av både trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl.

Det råder nu oklarhet om vem som fattar det slutliga beslutet om fyrfältsväg eller inte vid E20, förbifart Hova. Är det Västra Götalandsregionen, Gullspångs kommun eller är det regering eller riksdag?

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att klarlägga vem som fattar det slutliga beslutet i denna sak?