den 15 april

Fråga

2010/11:453 Momsundantag för ideella föreningar

av Gunnar Sandberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Varje dag i veckan året runt ställer ideellt arbetande ledare upp i idrottsföreningar runt om i Sverige. Utan deras insats skulle inte föreningarnas barn och ungdomar kunna idrotta.

Men framtiden är osäker. De ideella föreningarna riskerar att drabbas av ett hårt slag efter ett beslut i EU-kommissionen. I dag behöver allmännyttiga ideella föreningar generellt sett inte redovisa moms på intäkter de har för att finansiera sin verksamhet som försäljning, servering och reklam eller sponsring. EU-kommissionen anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och därför strider mot EU:s momsdirektiv.

Om föreningar tvingas börja redovisa moms får föreningarna både ökade kostnader och en kraftigt ökad administration. Möjligheter att finansiera den egna verksamheten begränsas avsevärt samtidigt som alla ideellt arbetande kassörer får en ännu tyngre ansvars- och arbetsbörda.

Om EU-kommissionen får sin vilja igenom kommer det att bli dyrare för våra barn och ungdomar att idrotta, vilket leder till ökade samhällsklyftor. Samtidigt blir det svårare att rekrytera ideella krafter till föreningarnas styrelser.

Riksdagspartierna har varit eniga över blockgränsen om föreningslivets positiva betydelse såväl för demokratin som för medborgarnas utveckling och välmående.

Jag vill fråga vilka initiativ finansministern avser att vidta för att Sverige ska kunna behålla momsundantaget för ideella föreningar.