den 13 april

Fråga

2010/11:448 Kameraövervakning i skolan

av Roger Haddad (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Datainspektionen har nyligen granskat ett antal kommuner där skolor satt upp övervakningskameror. Datainspektionen menar att i vissa fall är det olagligt men i vissa fall motiverat om det föreligger allvarliga problem.

Ett par skolor i Västmanland har haft kameraövervakning både på utsidan av skolan för att förebygga skadegörelse och glaskross men också inomhus i vissa utrymmen där skolan haft problem med klotter, skadegörelser och bränder på toaletterna. Datainspektionen bedömer vid granskningen flera aspekter och inte minst integritetsfrågan och det anser jag är viktigt. Samtidigt har Datainspektionen i vissa ärenden konstaterat att skolan inte får ha kameraövervakning dagtid när elever rör sig inom vissa utrymmen där man i dag har kameraövervakning.

Datainspektionen anser alltså att det är olagligt och integritetskränkande samtidigt som man anser att vid allvarliga problem kan en skola få ha kameror. Utifrån de beslut jag tagit del av i ett par fall i Västerås i Västmanland har skolorna haft allvarliga bekymmer med bränder och skadegörelse och – inte minst – det finns en stor uppslutning bland elever, lärare och skolledning att kamerorna bidragit på ett positivt sätt när det gäller att förebygga nya bränder och skadegörelser. Ändå landar Datainspektionen i att det i vissa fall är olagligt, i vissa fall tillåtet till exempel nattetid när inte elever är på skolan.

Min fråga till justitieministern blir därför:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att förtydliga lagstiftningen så att kameraövervakning på skolor, som uppenbarligen har bekymmer, ska vara tillåten även dagtid?