den 13 april

Fråga

2010/11:447 Attack mot Camp Ashraf

av Roza Güclü Hedin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det har under de senaste dagarna rapporterats från olika håll att Camp Ashraf, ett läger beläget åtta mil norr om Bagdad i Irak, har attackerats av irakisk militär och där flera hundra har skadats och enligt viss uppgift upp till ett 40 tal människor har dödats. Informationen kring händelserna är olika. I flera kontakter med svenska medborgare och rapporter från medierna som har kontakter i området menar man att denna händelse är en massaker och att man från irakiskt håll utestänger all form av förnödenheter och sjukvård utanför lägret. Detta strider mot fjärde Genèvekonventionen.

Vilka uppgifter kring händelsen har inkommit till utrikesministern, och vilka åtgärder kommer utrikesministern att vidta från svensk sida för att skydda civila och oskyldiga?