den 7 april

Fråga

2010/11:442 En ny lag om ekonomiska föreningar

av Christer Adelsbo (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Justitiedepartementet fick i december 2010 slutbetänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar.

Utredningen har bland annat konstaterat att förutsättningarna för sådant företagande som sker i den ekonomiska föreningens form – kooperativt företagande – under senare år har förändrats betydligt. Samtidigt har det etablerats nya slag av kooperativ.

Men användningen av den ekonomiska föreningsformen har hämmats av att regelverket ibland har uppfattas som otillräckligt eller osäkert.

Den nuvarande lagen om ekonomisk förening, från år 1987, är i stort behov av en genomgripande omarbetning. Detta innebär att det är många som väntar på att den nya lagen ska träda i kraft senast den 1 januari 2013.

Men nu gör rykten gällande att man från Justitiedepartementet säger att man inte kan få fram den nya lagen förrän 2014.

Så min fråga till justitieministern är:

Avser justitieministern att den nya lagen om ekonomiska föreningar ska träda i kraft senast den 1 januari 2013?