den 7 april

Fråga

2010/11:439 Matchningen på arbetsmarknaden

av Krister Örnfjäder (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Förra året var arbetslösheten lika stor som för fem år sedan. En viktig orsak är matchningsproblemet. Den arbetsgivare som söker personal har svårt att hitta dem bland de som är arbetslösa. Det innebär att det blir fler arbetslösa samtidigt som det blir fler lediga arbeten.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon kommer att vidta för att de arbetslösas kvalifikationer i högre utsträckning ska motsvara företagens behov.