den 7 april

Fråga

2010/11:435 Renbron mellan Kalix och Haparanda

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Enligt Vägverkets Nyhetsbrev mars 2010 informerade myndigheten om att landets första renbro ska byggas över E4:an mellan Kalix och Haparanda. Vidare informerade Vägverket om att syftet med åtgärden var att minska viltolyckorna då vägsträckan är mycket starkt trafikerad, har omfattande renvandring mellan skogsland och kustbandet och att vägsträckan numera har mitträcke som ytterligare försvårar renvandringen. I nyhetsbrevet redovisades att den tänkta renbron ska byggas under sommaren och vara färdig hösten 2010.

Den 1 april övergick Vägverkets verksamhet till Trafikverket som under våren i sitt nyhetsbrev Resklar sommaren 2010 gav samma information som Vägverket lämnade i mars.

Sedan händer ingenting trots att projektering, ritningar och kostnader om ca 4 miljoner är redovisade och godkända av Liehittäjä sameby.

Representanter för samebyn har vid ett flertal tillfällen försökt få besked av Trafikverket om vad som hänt i frågan. Det enda besked de fått är att det finns inga medel och att något hänt då Vägverkets verksamhet övergick till Trafikverket.

Min fråga till statsrådet är:

Är det rimligt att ett trafiksäkerhetsprojekt av denna dignitet faller mellan stolarna för att en statlig myndighet byter namn, och avser statsrådet att ta något initiativ i saken?