den 7 april

Fråga

2010/11:434 Åtgärder mot dumpade villkor inom svensk sjöfartsnäring

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Seko Sjöfolk och Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, har undersökt arbetsvillkor och säkerhet för sjömän. Resultatet visar att många arbetar under farliga förhållanden. Risken för att bli svartlistad och inte få jobb är stor. Många vågar inte kontakta facket för att påtala brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor – än mindre organisera sig fackligt.

Enligt uppgift håller regeringen på att ta fram ett förslag till en ny sjöfartspolitik. Det finns ett förslag om att Sverige ska införa ett svenskt internationellt skeppsregister, SIS. Ett införande av SIS skulle innebära att Sverige bryter mot ILO:s kärnkonventioner om miljö, säkerhet/arbetsmiljö och arbetsrätt. Svenska fartyg kan då till exempel vara registrerade under svensk flagg utan att behöva följa svenska regler om anställningsskydd och medbestämmande. Både kollektivavtalsrätten och lagen om anställningsskydd skulle därmed sättas ur spel.

Jag vill ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att dumpning av löner och arbetsvillkor inte sker inom svensk sjöfartsnäring?