den 6 april

Fråga

2010/11:433 Lönenivån för låginkomsttagare och kvinnor

av Christina Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statsrådet har i olika diskussioner bland annat kring det så kallade jobbskatteavdraget framhållit löners och nettolöners betydelse för viljan till arbete.

Mot den bakgrunden känns statsrådets uttalande om lägre ingångslöner och låga löneavtal i kommunsektorn motsägelsefullt. Möjligen följer statsrådet i detta fall en annan nationalekonomisk logik än när han förespråkar skattesänkningar.

I vilket fall har många välfärdsarbetare blivit upprörda och känt sig kränkta. Många har låga löner samtidigt som de har fått en mer pressad och stressad arbetssituation. Låga ingångslöner försvårar också rekryteringen av kompetent personal till välfärdssektorn, vilket går ut över inte minst barn och gamla. Löneutvecklingen är för många redan nu klen samtidigt som statsrådet anmodar kommunerna att hålla igen ännu mer.

I kommunerna ligger lägstalönerna enligt avtal på 15 685 kronor. Alla har inte heltid. Majoriteten av de anställda är kvinnor.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter förordar finansministern låga ingångslöner och lägre lönenivåer för låginkomsttagare och kvinnor?