den 4 april

Fråga

2010/11:428 Björnungarna i Funäsdalen

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

För några dagar sedan avlivades tre björnungar av polisen i Jämtland. Orsaken till beslutet var att polisen bedömde att ungarna var i dåligt skick och att polisen inte ville att de skulle lida. Enligt polisen var det olämpligt att låta dem vara kvar.

Bakgrunden till att björnmamman övergav sina ungar är allmänt känd. Länsstyrelsens bedömning var att mamman sannolikt skulle återvända till sina ungar. Så blev inte fallet. Samtidigt fanns det en djurpark som var beredd att ta hand om ungarna. Experter uttalade också att ungarna inte skulle klara sig många dagar utan mammans mjölk.

Händelsen i Funäsdalen är mycket tragisk. Enligt min mening visar den att osäkerhet råder kring hur myndigheter bör agera i dessa fall. Om detta vittnar också den efterföljande debatten som varit i medierna. Mediedebatten har också visat att det finns ett starkt stöd från allmänheten för att vilda djur ska räddas i utsatta situationer, att de ska ses som individer som ska ges skydd och vård.

Min fråga till miljöministern Andreas Carlgren är:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att ansvariga myndigheter bättre ska kunna hantera sådana här situationer och för att de vilda djurens behov av välfärd ska sättas i centrum?