den 4 april

Fråga

2010/11:427 Fastighetsavgift för allemansfastigheter

av Meeri Wasberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skärgårdsstiftelsens uppdrag är att skapa förutsättningar för alla att få vistas i skärgården. Stiftelsen är en av Stockholms skärgårds största markägare, markerna hålls öppna och välkomnande för alla. I huvudsak har stiftelsens alla förvärv av mark syftat till att säkerställa mark för fortsatt jordbruksdrift och naturvård, men samtidigt har det rörliga friluftslivet fått tillgång till strövmarker och båtfolket har fått tillgång till naturhamnar och miltals stränder.

Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat.

Med all mark som förvärvats genom åren följde också byggnader. Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar över tusen byggnader i skärgården. Allt ifrån k-märkta 1700-talshus till utsiktstorn, kvarnar, fyrar och en lång rad byggnader som hör jordbruket till. Många av dessa byggnader är en väsentlig del i vårt kulturarv. Byggnadsvården har därför blivit en viktig uppgift för stiftelsen.

Detta innebär att det är ett stort och bitvis kostsamt åtagande att säkerställa att dessa allemansfastigheter hålls i ett sådant skick att de kan komma alla till del.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern vilka initiativ han avser att vidta när det gäller fastighetsavgiften för dessa allemansfastigheter, för att säkerställa att de i många fall kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna även i framtiden ska kunna komma en bred allmänhet till del.