den 1 april

Fråga

2010/11:426 Avgifter i äldreomsorgen

av Laila Olsen (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Maxtaxa inom äldreomsorgen har inneburit att många kommuner tar ut höga avgifter för matabonnemang och kallar nu den tidigare biståndsbedömda insatsen ”matdistribution” för ”servicetjänst” i kundvalsmodellen vilket innebär att den inte räknas som underlag för det förhöjda förbehållsbeloppet som det var tidigare och så som är praxis i särskilt boende.

Avgifterna för matabonnemang skiljer sig mycket åt från Lund som tar ut 1 535 kronor per månad till Dals Ed där den enskilde får betala 3 990 kronor per månad.

I dag har vi reglerat i lagstiftningen om ett förbehållsbelopp, som är ett lagstadgat minimibelopp.

En konsekvens av höga avgifter för mat i särskilt och ordinärt boende innebär för låginkomsttagare, och då främst äldre kvinnor, att de hamnar på ett negativt avgiftsutrymme vid beräkningen för avgifter inom äldreomsorgen. Detta innebär att de inte behöver betala avgift för vården men betyder också att det blir mindre pengar över för personliga behov.

Detta är inte rimligt. Alla ska vara garanterade gällande minimibelopp.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att säkerställa att alla pensionärer i särskilt och ordinärt boende ska vara garanterade det lagstadgade minimibeloppet?