den 1 april

Fråga

2010/11:425 Läkemedel vid sällsynta diagnoser

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det är viktigt för alla patienter att få tillgång till de läkemedel som finns på marknaden. Det gäller inte minst för den som drabbats av en sällsynt sjukdom. Då behandlingen av dessa ofta är väldigt kostsamma är det centralt att läkemedlen omfattas av högkostnadsskyddet.

Enligt lagen om läkemedelsförmåner ska ett receptbelagt läkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna under förutsättning att kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter och att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder.

Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, som avgör vilka läkemedel som omfattas, tycks allt oftare betona kostnadseffektiviteten starkare än tidigare. Även läkemedel som har starkt positiva effekter för patienterna kan undandras eller inte beviljas subvention. Det har knappast varit avsikten med lagen. Konsekvenserna kan bli att patienter med sjukdomar som är starkt funktionsnedsättande kommer att sakna behandling. Det kan inte vara rimligt att dessa patienter nekas behandling av ekonomiska skäl. Den praxis som TLV är på väg att utveckla bör granskas.

Är socialministern beredd, med anledning av den praxis som utvecklats, att ta initiativ till en översyn av lagen om läkemedelsförmåner så alla får tillgång till de läkemedel de har behov av?