den 1 april

Fråga

2010/11:422 Civilanställda inom Försvarsmakten

av Leif Pettersson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Den svenska försvarsmakten är under stark omvandling. I denna omvandling kan man på goda grunder anta att personalförändringar och personalneddragningar kommer att ske på den civilanställda sidan. För personer med militär anställning har man på olika sätt hittat lösningar så att man vid en förtida avgång får behålla viss del av lönen fram till 65 års ålder.

Det är i en omvandling viktigt att man tänker på framtiden och därför ges möjlighet att behålla den yngre personalen även på den civila sidan. På så sätt kan kontinuitet garanteras så att servicenivå och bra kvalitet i verksamheten kan garanteras.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa den så viktiga civila sidan av försvarsverksamheten.