den 1 april

Fråga

2010/11:421 Ingångslöner i kommunsektorn

av Josefin Brink (V)

till finansminister Anders Borg (M)

I en artikel i Dagens Nyheter den 30 mars uttalar finansminister Anders Borg sitt missnöje med alltför höga ingångslöner i kommunsektorn. I artikeln menar ministern att de höga ingångslönerna i kommunerna är ett hinder för ökad sysselsättning.

För närvarande är ingångslönen för vårdbiträden och undersköterskor 15 685 kronor i månaden. För sjuksköterskor ligger ingångslönen i spannet 20 000–22 000 kronor i månaden.

Jag vill fråga finansministern:

Hur mycket anser finansministern att dessa ingångslöner skulle behöva sänkas för att ge positiva sysselsättningseffekter och avser ministern att vidta några åtgärder i den riktningen?