den 1 april

Fråga

2010/11:420 Satsning på att minska antibiotikaförskrivningen i landstingen

av Gunilla Svantorp (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I regeringens satsning för att höja säkerheten i vården krävs bland annat att landstingen minskar förskrivningen av antibiotika. För att få ta del av regeringens pengar måste ett antal villkor vara uppfyllda, bland annat vissa prestationskrav, och denna fråga handlar om ett av dessa krav, det om minskad förskrivning av antibiotika.

Regeringens krav är bland annat att landstingen ska minska sin förskrivning med 10 procent, och det långsiktiga målet är att vi år 2015 är nere i 250 recept per 1 000 invånare och år.

I jämförelse med kömiljardssatsningen, där man hade absoluta mål som krav och inte som nu procentuell minskning, missgynnas i denna satsning de landsting som redan påbörjat ett stort förändrings- och förbättringsarbete.

De landsting som har en hög förskrivning i dag och som därmed har lättare att nå procentmålet gynnas och får ta del av regeringspengarna.

Som reglerna nu är utformade riskerar de landsting som gjort ett gott arbete att missgynnas, och jag vill veta om socialministern avser att ta initiativ till att detta misstag rättas och att återkomma med förändrade mål i riktning mot absoluta mål.