den 31 mars

Fråga

2010/11:416 Grundlagsändringar i Ungern

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Regeringspartiet Fidesz kan rösta igenom en ny grundlag i parlamentet under april. Grundlagen eller konstitutionen innehåller delar som kräver fler reaktioner än hittills. Tonen är nationalistisk och har starka referenser till kristendomen som nationsbevarande kraft. Den har regler om statsbudgetar och den centraliserar makt till regeringen. Det finns ovanliga inslag som rösträtt till barn via vårdnadshavare. Den riktar sig mot homosexuellas rättigheter. Äktenskapet ses som en institution mellan man och kvinna. Dessutom ska de vara fertila, vilket leder till mänskliga och juridiska komplikationer. Ungerns avsikt att totalt förbjuda abort skrämmer den som är medveten om konsekvenserna.

Min fråga till utrikesministern är vilka kränkningar av mäns och kvinnors rättigheter som han och regeringen har påtalat till Ungern med anledning av grundlagsändringarna.