den 30 mars

Fråga

2010/11:414 Bygglärlingar

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Varje år lämnar tusentals unga gymnasiets byggprogram utan att ha en lärlingsplats där de kan slutföra sin yrkesutbildning. I dagsläget går över 7 000 unga killar och tjejer som borde ha haft en lärlingsplats i stället arbetslösa. Till sommaren kommer ytterligare ca 6 000 unga att lämna byggprogrammet.

Det är ett enormt slöseri med dessa unga människors kunskaper att de hindras att fullfölja sin yrkesutbildning på grund av brist på lärlingsplatser. Risken är stor att många av dem tappar kontakten med de yrken de är utbildade för och i stället fastnar i arbetsmarknadsåtgärder och tillfälliga jobb i helt andra branscher.

Byggbranschen kommer att behöva mer arbetskraft under åren som kommer, och om inte de unga lärlingarna kommer ut i arbetslivet riskerar vi att stå inför den absurda situationen att vi har brist på byggnadsarbetare samtidigt som nästan färdigutbildade byggnadsarbetare går arbetslösa eller jobbar med annat.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att öka antalet lärlingsplatser inom byggbranschen?