den 29 mars

Fråga

2010/11:413 Sparbanksaktier för att stärka lokala sparbanker

av Annie Johansson (C)

till statsrådet Peter Norman (M)

De lokala sparbankerna betyder mycket för det lokala näringslivet och utvecklingen på landsbygden och i mindre städer. Genom att sparbankerna är uttalat lokala har de också en oerhört god förankring som är viktig för privatpersoner och små och medelstora företag vid utlåning. En springande punkt för möjligheten till utlåning är sparbankens kapitalbas.

Sparbanker som väljer att inte bli aktiebolag får vid behov av nytt kapital svårigheter att expandera. I Norge har man i lag gjort det möjligt för sparbanker att ge ut egenkapitalbevis för att stärka de lokala sparbankernas kapitalbas. Det ger en möjlighet att genom dessa sparbanksaktier utvecklas och växa genom att nytt kapital tillförs verksamheten och samtidigt behåller sparbanken huvudsakligen det lokala huvudmannaskapet.

Sparbankerna kan i dag inte ta in externt kapital och därmed stärka sin finansiella styrka utan lagändring. Ytterligare skärpningar av Basel 3-reglerna ser jag som positivt men även sparbankerna behöver ha möjlighet att stärka sin kapitalbas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Hur avser statsrådet att verka för att ge sparbanker möjlighet att stärka sin kapitalbas?