den 5 november

Fråga

2010/11:41 Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av Olle Thorell (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den burmesiska oppositionen har under två decennier försökt få till stånd en fredlig dialog, men juntans intresse för demokratiska reformer har varit och är obefintligt. Den 7 november ska val hållas. Farhågorna är att valen inte kommer att vara vare sig fria eller rättvisa. Tvärtom riskerar valet att leda till uppblossat inbördeskrig och ytterligare försvaga oppositionen ledd av Aung San Suu Kyi och National League for Democracy (NLD).Burmas junta vägrar att delta i en dialog och övergreppen fortsätter. Ett logiskt nästa steg är nu att FN:s säkerhetsråd tar initiativ till att juntans MR-brott granskas av  Internationella brottmålsdomstolen. Goda skäl finns att inkalla en så kallad Commission of inquiry som kan inleda undersökningar om brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser. Så har skett i fallen Bosnien, Rwanda och Darfur. FN:s rapportör för Burma, Quintana, har uppmanat FN:s medlemsländer att ställa sig bakom initiativet. Det har en lång rad länder gjort: bland andra Storbritannien, USA, Frankrike, Estland, Tjeckien, Australien, Nya Zeeland, Slovakien, Ungern, Estland, Lettland, Irland, Kanada och Nederländerna. Men från den svenska regeringen är det tyst. Processen kan bidra till att regimens hantlangare tänker till en extra gång innan de kränker mänskliga rättigheter. Därigenom stärks också de krafter som vill inleda en dialog om landets framtid. Om EU ställer sig bakom initiativet sänder det en stark signal till Asean att EU inte accepterar att Asean förhåller sig passivt. EU måste visa att man menar allvar med ambitionerna att vara en kraft för mänskliga rättigheter och demokrati.

Ställer sig utrikesminister Carl Bildt och den svenska regeringen bakom initiativet att pröva den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen?