den 29 mars

Fråga

2010/11:409 Företagare som är vapenhandlare i glesbygd

av Krister Örnfjäder (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Att bo på heltid eller att tillbringa sin fritid i glesbygd har många fördelar.

En av dessa fördelar är tillgången till jaktmöjligheter.

Ett stort antal svenskar har jakt som sin främsta fritidssysselsättning och lägger ned många timmar och mycket engagemang i detta.

För att kunna utöva jakt behöver jägare tillgång till olika sorters service som exempelvis vapenhandel. I dag finns det många företagare som är vapenhandlare i hela vårt land och inte minst i glesbygd. De bedriver sin försäljning ofta som ett komplement till annan affärsverksamhet, vilket ger utrymme till en bra service även inom andra områden – en service som boende i glesbygd är beroende av för att bygden ska överleva och förhoppningsvis kunna utvecklas.

Nu har det enligt uppgift uppstått en situation där vår lagstiftning riskerar att få som konsekvens att flera hundra vapenhandlare kommer att få stänga igen sin verksamhet på grund av en hårdare tillämpning av en lag som instiftades 2005.

Jag vill därför fråga näringsministern om hon är medveten om denna problematik och om hon därför har för avsikt att medverka till att företagare som är vapenhandlare i glesbygd även i fortsättningen ska kunna bedriva sin verksamhet.