den 29 mars

Fråga

2010/11:408 Regelförenkling med kassaregister

av Krister Örnfjäder (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag har från flera företagare fått synpunkter på ”lagen om kassaregister”.

De flesta har handlat om en oro för att kostnaderna och krånglet ska öka.

Jag vill därför fråga finansministern vilka åtgärder han har föreslagit och som han verkat för ska genomföras för att det inte ska bli svårare eller dyrare för företagen och företagarna med ett nytt system med kassaregister.