den 24 mars

Fråga

2010/11:403 Libyen

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Under historien har kvinnor drabbats av sexuella trakasserier och våldtäkter vid väpnade konflikter. Civila har utsatts för systematiskt sexuellt våld i länder som forna Jugoslavien, Rwanda, Sudan, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone. Våldtäkt är ett billigt vapen. Men hittills har systematiskt sexuellt våld inte förknippats med Mellanöstern eller revolutioner i Nordafrika. Libyen riskerar att förändra den bilden. Berättelser om hot om våldtäkt nådde oss först. Nu kommer rapporter om våldtäkter mot flickor och kvinnor på flykt.

Min fråga till utrikesministern är vilka åtgärder han vidtagit för att skydda flickor och kvinnor mot bakgrund av det som rapporterats om sexuellt våld och våldtäkt i Libyen.