den 24 mars

Fråga

2010/11:402 Tidig varning

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Även om vi i dag inte vet tillräckligt om de mekanismer som gör att sexuellt våld används systematiskt, vet vi att det används i vissa konflikter, men inte i andra. Vi vet också att disciplinen inom poliskårer och i militära förband kan vara stark. Män i ledande positioner kan likaväl använda sin auktoritet för att stoppa oacceptabelt beteende. Den enskildas agerande är avgörande och vi behöver de goda exemplens makt. Inte heller är det omöjligt att utveckla system för ”tidig varning” mot sexuellt våld och våldtäkt i konfliktsituationer. Det är angeläget att utveckla detta förebyggande arbete.

Min fråga till utrikesministern är om han tagit något initiativ för att utveckla ett system för ”tidig varning” mot sexuellt våld och våldtäkt.