den 23 mars

Fråga

2010/11:400 De religiösa minoriteterna i Pakistan

av Kent Härstedt (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

De religiösa fundamentalisterna i Pakistan tycks växa i kraft och omfattning och får allt större makt i landet. Genom förtryck, hot och mord växer sig dessa krafter allt starkare. Regeringen i landet tycks vara för svag för att kunna eller vilja ingripa, och omvärldens reaktioner på denna utveckling har varit mycket svag. Genom att omvärlden inte reagerar på denna utveckling fortsätter den negativa utvecklingen att stärkas.

Det kommer ständigt nya signaler om att situationen för landets religiösa minoriteter håller på att förvärras. Rapporter kommer exempelvis från US Secretary for Democracy and Global Affairs, likaså beskrivs situationen i flera utredningar genom Human Rights Watch, Asia, Human Rights Commission, Amnesty International och FN som mycket allvarlig. Dessa rapporter och utredningar beskriver exempelvis situationen för en av dessa minoritetsgrupper, Ahmadiyya Muslimerna, som mycket svårt utsatta. Exemplen på övergrepp och diskriminering är omfattande och oräkneliga. Mord, misshandel, förföljelse, bostäder bränns ned och så vidare beskrivs som ofta förekommande.

Mot denna bakgrund är min fråga till utrikesministern:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att stärka skyddet för de religiösa minoriteterna i Pakistan?