den 5 november

Fråga

2010/11:40 Jämställdhetsfrågornas departementstillhörighet

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Statsrådet Nyamko Sabuni har behållit ansvaret för regeringens jämställdhetsarbete och blev både jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister och jämställdhetsfrågorna flyttas nu över till utbildningsdepartementet.

På förekommen anledning vill jag därför fråga ansvarigt statsråd vad tanken är med att jämställdhetsfrågorna nu hamnat inom utbildningsdepartementets område.