den 22 mars

Fråga

2010/11:398 Smuggling av narkotika och andra preparat

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I ett pressmeddelande rörande beslagen under 2010 kunde Tullverket konstatera ökade antal narkotikabeslag 2010 jämfört med 2009. Bland annat ökar beslagtagen mängd kat, heroin och marijuana.

Det totala antalet narkotikabeslag har ökat till 4 219 jämfört med 3 799 beslag 2009. Antalet narkotikabeslag i post- och kurirflödet fortsätter att öka – 1 967 beslag 2010 jämfört med 1 883 beslag under 2009. Beslagen av narkotiska läkemedel i tablettform i postflödet har ökat under 2010 – 779 100 tabletter jämfört med ca 471 600 tabletter 2009. Narkotiska läkemedel beställs via Internet och många av tabletterna är förfalskade.

Marijuana återfinns ofta i den så kallade myrtrafiken. Det är en benämning på smuggling av mindre mängder narkotika, främst cannabisprodukter, för eget bruk eller för försäljning i begränsad omfattning. Den här typen av smuggling sker i första hand i postflödet via Stockholm och Malmö, men också i resandetrafiken över Öresundsbron. Myrtrafiken bidrar till större tillgänglighet av droger, och det är av stor betydelse att motverka denna införsel genom till exempel kontrollverksamhet ombord på tågen. Det sker givetvis också en myrtrafik genom de olika färjeförbindelser Sverige har med kontinenten – de är många i Skåne och Sydsverige – och där tullkontrollen i många fall starkt rustats ned.

Avser justitieministern att verka för att tillskjuta nya resurser eller att det görs andra insatser för att minska den så kallade myrtrafiken?