den 18 mars

Fråga

2010/11:397 Tyskt griskött

av Hans Hoff (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Efter dioxinskandalen i Tyskland dumpas nu tyskt griskött i Sverige till låga priser. Flera länder har stoppat importen av tyskt griskött, dock inte Sverige. Här säljs tyskt griskött och återfinns i skolmatsalar och på äldreboenden i form av korv och andra charkprodukter som många konsumenter dagligen äter. De svenska lantbrukarnas möjligheter att sälja svenskproducerat griskött har försämrats radikalt, vilket gör att många företagare nu är i en mycket allvarlig ekonomisk situation. Redan har minst 100 grisproducenter i Sverige lagt ned sin produktion. I mitt eget hemlän Halland finns ca 250 företag inom denna produktion, men även i andra län som Kalmar, Skåne och Skaraborg är situationen ohållbar. Sverige borde införa ett importstopp av tyskt griskött. Om detta inte är möjligt borde Livsmedelsverket ges i uppdrag att kontrollera det kött som importeras från Tyskland så att det säkerställs att inte svenska konsumenter äter dioxinförgiftat griskött. Sverige borde införa en ursprungsmärkning på allt kött så att vi konsumenter vet var köttet som vi äter är producerat. Hela näringen kräver att regeringen agerar i den uppkomna situationen.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta med anledning av det anförda?