den 18 mars

Fråga

2010/11:396 Specialkompetens för arbete mot människohandeln

av Maria Stenberg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den parlamentariska Östersjökonferensen, Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC), har tillsatt en arbetsgrupp om civil säkerhet med särskilt fokus på människohandel. Arbetsgruppens uppdrag är att kartlägga, göra en kunskapsöversikt och avlämna en slutrapport med rekommendationer till den 20:e Östersjökonferensen i Helsingfors den 28–30 augusti 2011.

En av de frågor som arbetsgruppen identifierat är behovet av specialkompetens för att framgångsrikt kunna bekämpa människohandel med kvinnor och barn för sexuella ändamål och för att kunna identifiera handeln med människor för lönearbete. Denna specialkompetens behövs inom många yrkesgrupper, till exempel poliser, åklagare, advokater, socialsekreterare och anställda inom kvinnojourer. Arbetsgruppen har noterat att det i en del länder finns tecken på svårigheter att behålla nyckelpersonal för detta mycket svåra arbete.

Mot bakgrund av ovanstående:

Är det i Sverige svårt att behålla den specialkompetens som finns för att framgångsrikt bekämpa människohandel och, om så är fallet, vilka åtgärder har i så fall justitieministern vidtagit för att motverka en sådan utveckling?