den 18 mars

Fråga

2010/11:394 Passkontroll av gränspendlare över Öresund

av Luciano Astudillo (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Nyligen uppmärksammade medierna ett fall då en svensk medborgare med invandrarbakgrund blev stoppad på Öresundståget av danska passkontrollanter som krävde pass i en stickprovskontroll.

Vid mediernas uppföljning av fallet ansåg en representant för den svenska gränspolisen att gränspendlare ska ha med sig sitt pass på resan för att kunna styrka sin identitet. En representant för den danska gränspolisen ansåg däremot att gränspendlare inte ska behöva ha sitt pass med sig.

Det uppmärksammade fallet är ett exempel på att svenska och danska myndigheter inte har en harmoniserad syn på tillämpningen av identitetskontrollen över Öresund, vilket motverkar ambitionerna om en ökad integration i Öresundsregionen.

Till saken hör att vi har en nordisk passöverenskommelse sedan 1954 som säger att vi ska kunna passera fritt över de nordiska gränserna.

Som ansvarigt statsråd för det nordiska samarbetet vill jag därför fråga statsrådet:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta i syfte att få till stånd en i Sverige och Danmark likartad och harmoniserad tillämpning av identitetskontrollen av gränspendlare över Öresund?