den 17 mars

Fråga

2010/11:391 Lättnadsreglerna för så kallade oäkta bostadsrättsföreningar

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I samband med behandlingen av propositionen 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. våren 2008 beslutades också om en förlängning av lättnadsreglerna för så kallade oäkta bostadsrättsföreningar till utgången av år 2011. Regeringen skrev då: ”Någon översyn av skattereglerna för bostadsrättsföreningar och andra bostadsföretag har ännu inte kommit till stånd. Regeringen anser att de äldre bestämmelser som enligt nuvarande reglering ska tillämpas till utgången av år 2008, bör tillämpas i avvaktan på att en översyn av dessa skatteregler kan genomföras. Det bedöms som lämpligt att tillämpningen ska ske till och med utgången av år 2011.” Företrädare för sådana föreningar undrar nu vad som kommer att gälla efter utgången av 2011. Det förefaller mig oklart om departementet bedrivit någon översyn av skattereglerna för bostadsföretag under den tid som nu varit.

Vilka initiativ rörande skatteregler för oäkta bostadsrättsföreningar avser statsrådet att ta med tanke på att lättnadsreglerna upphör vid årsskiftet?