den 17 mars

Fråga

2010/11:389 Väntetider för arbetslöshetsersättningen

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En stor grupp svenskar söker sig västerut när jobben i Sverige minskar. Norge har blivit en tillflyktsort för många ungdomar i sin strävan att göra rätt för sig, jobba, bo och leva. När man sedan vänder hem till Sverige igen, självmant eller ofrivilligt, uppstår stora problem för den privata ekonomin.

Jag träffade Björn Elofsson från Arvika som blivit arbetslös i Norge och sedan kommit hem till Sverige för att kunna söka jobb och fortsätta sitt liv. Han berättade för mig om den långa handläggningstiden för att få blankett E301 utskriven som möjliggör att han är berättigad till – a-kassa. Björn är bara en i mängden av dem som drabbats av den långsamma byråkratin.

Just nu befinner sig handläggningstiden på 28 veckor innan man kan räkna med att få den ersättning man har rätt till. En sådan lång handläggningstid är inte bara förödande för den privata ekonomin utan för samhällsekonomin och människors köpkraft.

Vilkas åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att se till att utbetalning av arbetslöshetsersättningen sker inom rimlig tid?