den 17 mars

Fråga

2010/11:387 Riskkapital inom välfärden och Sveriges framtida utveckling

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Att det behövs tillgång till riskkapital inom olika branscher är tydligt. Under senare tid har en rad artiklar i bland annat Dagens Industri lyft upp problemen med bristen på riskkapital. En del av den bristen kan självklart förklaras av att riskkapitalbolag hellre placerar sitt kapital i riskfria branscher med hög avkastning som välfärdssektorn. Det är en trend som blivit väldigt tydlig under senare år och som ökar i snabb takt, vilket får konsekvenser för andra branscher, för landets långsiktiga tillgång till fler jobb och företag och för utveckling av nya branscher. Det vill säga den utveckling vi nu ser begränsar våra möjligheter i framtiden.

Min fråga blir därför följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att begränsa möjligheterna för riskkapitalbolag att investera inom välfärdssektorn för att på så vis säkra tillgång till riskkapital inom andra branscher?