den 15 mars

Fråga

2010/11:384 Bostadsbolag på svaga marknader

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Den 2 december 2010, vid Sabos förtroendemannakonferens, ställdes frågan om hur och när regeringen ska uppfylla löftet med att presentera förslag för bostadsföretag på svaga bostadsmarknader. Något svar gavs dock inte. Regeringen har i proposition 2009/10:185 uttalat:

”Regeringen bedömer att det finns behov av att se över hur en stödordning för bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader som uppfyller EU-rättens krav kan genomföras. Regeringen avser därför att inleda ett arbete med att se över nuvarande stödsystem i syfte att skapa en ordning för hur kommuner med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar.”

Utvecklingen i Sverige går mot allt större klassklyftor, detta återspeglas på många olika områden. Olika former av subventioner går till välbärgade områden i större städer, detta gäller inte minst subventioner som rör boendet och bostäderna. Vänsterpartiet vänder sig mot denna utveckling, hela landet och alla människor måste få en möjlighet till utveckling och ett värdigt liv. Bostadsföretag i utflyttningsregioner måste ges rimliga förutsättningar att hantera utvecklingen mot allt större koncentration till vissa orter och regioner.

Jag vill fråga statsrådet Stefan Attefall:

Avser statsrådet att prioritera att löftet till bostadsföretag på svaga bostadsmarknader uppfylls?