den 4 november

Fråga

2010/11:38 Museiverksamhet för alla

av Christer Engelhardt (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Höstlovet infaller under olika veckor för skoleleverna, beroende på var i landet man bor. I Stockholm ligger många av våra nationella museer och under skolornas lovveckor planerar flera av dessa museer lite extra spännande aktiviteter som riktar sig till just skollediga barn och ungdomar. Men de utgår ifrån när höstlovet infaller i skolorna i Stockholmsområdet. För oss som, exempelvis, bor på Gotland sammanfaller deras aktiviteter inte med våra barns höstlov.

För att locka till sig fler och nya grupper till våra museer behöver man se över hur och när man planerar in de olika aktiviteterna. Man bör lyfta blicken och se hela landet som en potentiell grupp och att besökarna inte bara är boende i Stockholmsområdet.

Vilka åtgärder avser kultur- och idrottsministern att vidta för att våra museer ska rikta sin verksamhet till besökare från hela landet och inte endast till Stockholmsområdet som exempelvis under den gångna höstlovsperioden?